Vad är Leca®

Lätt expanderad lera – Leca Lättklinker – har använts som fyllnadsmaterial i geotekniska applikationer runt om i Europa så långt tillbaka som 1958. Egenskaperna kan lösa många problem samtidigt och erbjuder lösningar med låg vikt till en mängd geotekniska utmaningar. Låg densitet och hög hållfasthet tillsammans med rationell hantering gör Leca Lättklinker till en konkurrenskraftig produkt. Kulan är tillverkad av ett naturligt beständigt material. Bränd lera har använts i flera tusen år av människan inom olika områden. Den är motståndskraftig mot frost och kemikalier och är hållbar över tid. Leca Lättklinker kan grävas upp och återanvändas fullt ut i nya geotekniska applikationer.

Leca-kula egenskaper