Anläggning

Leca Lättklinker har använts för fyllnader i bygg- och geotekniska tillämpningar sedan 60-talet i Sverige. Leca-kulan har egenskaper som kan lösa många problem samtidigt. Med låg vikt och hög hållfasthet kan den reducera sättningar, jordtryck och risk för stabilitetsbrott. Dränerande och isolerande egenskaper gör också lättklinker användbart vid många tillämpningar i och kring byggnader, idrottsplatser och anläggningar.