Ytterväggar – Leca® Stenhus

I femtio år har byggbranschen försetts med naturliga, hållbara och sunda lösningar av Leca. Stenhus med Leca Isoblock Light håller en jämn inomhustemperatur beroende på materialens värmetröghet. Värme tas upp och lagras vid överskott och avges sedan långsamt. Detta ger en bra boendekomfort vinter som sommar.Energisnåla, rejäla och miljövänliga väggar av lecablock

En lecavägg kan också ta upp och avge fukt på ett naturligt sätt utan att ta skada. Materialen avger heller inga hälsofarliga emissioner. Detta ger ett gott inomhusklimat inte minst för små barn och allergiker.

Med dagens krav på energihushållning har kraven på isoleringsförmågan i våra ytterväggar höjts. I modernt byggande gäller isolerade block eller murblock med utvändig isolering för bostadsbyggnader. För byggnader med mindre krav på uppvärmning går det även fortsatt utmärkt med vanliga lecablock.

Leca® Block

Leca Block är ett helt nytt system som innebär ett nytt och rationellt sätt att mura grunder och robusta ytterväggar.

Att mura med Leca Block är snabbare och med betydligt mindre belastning på kroppen än traditionell murning. Leca Blocken är kortare än traditionella murblock. Blocken är försedda med hål i mitten, vilket gör dem avsevärt lättare och mer greppvänliga.

Leca Block finns i två olika tryckhållfastheter 3MPa och 5MPa.

När Leca Block används som yttervägg i bostadshus krävs oftast en utvändig isolering.

Dokument Leca® Block

yttervagg-leca-block-serporoc.jpgYttervägg Leca Block Serporoc

yttervagg-leca-block-dubbelmur.jpgYttervägg Leca Block Dubbelmur

Leca® Isoblock Light

Väggkonstruktioner med Leca Isoblock är brandsäkra, tål hög fuktpåverkan, har god isolerförmåga och är robusta vilket bidrar till lågt underhåll i framtiden.

Leca Isoblock Light består av två ytterdelar av lecablock och en mellanliggande isolering. På så sätt får det gedigna putsade murverket också en mycket god isoleringsförmåga.

Leca Isoblock Light kan endast användas ovan mark. Däremot kan Leca Block och Leca Isoblock Light med fördel användas tillsammans i ett bostadsbygge. Leca Block används under mark och Leca Isoblock Light i ytterväggarna ovan mark.

Leca Isoblock Light finns i två olika dimensioner, 30 och 35cm bredd.

Dokument Leca® Isoblock Light

yttervagg-leca-isoblock-light.jpgYttervägg Leca Isoblock Light

Leca® Skalmur

Med en skalmur uppförd av Leca skalmurs koncept får man en beprövad lösning under lång tid tillämpats.

Leca Skalmur tål höga mekaniska belastningar och är en ventilerad, fukttålig konstruktion med lätta lösningar.

Med Leca Skalmur koncept får man en putsad fasad på en ventilerad tung stomme som ger trygghet över lång tid.

Dokument Leca® Skalmur