Leca Anläggning

Anläggning

Den lilla kulan är perfekt för de stora projekten
Leca Lättklinker har använts för fyllnader i bygg och geotekniska tillämpningar sedan 60-talet i Sverige. Leca-kulan har egenskaper som kan lösa många problem samtidigt. Med låg vikt och hög hållfasthet kan den reducera sättningar, jordtryck och risk för stabilitetsbrott. Dränerande och isolerande egenskaper gör också lättklinker användbart vid många tillämpningar i och kring byggnader, idrottsplatser och anläggningar.


Leca Lättklinker är också ett naturligt beständigt material. Bränd lera har använts i flera tusen år av människan inom olika områden. Den är motståndskraftig mot frost och kemikalier och hållbar över tid. Leca Lättklinker kan grävas upp och återanvändas fullt ut i nya geotekniska applikationer.

För beskrivningar och krav för användning av lättklinker i svenska förhållanden finns AMA Anläggning 13 samt kapitel 4 i BKR. För väg och järnvägsbyggnation finns anvisningar i trafikverkets TRVAMA Anläggning 10, TK Geo 13 och TR Geo. EN 15732 Light weight fill and thermal insulation products for civil engineering applications (CEA) – Expanded clay lightweight aggregate products (LWA) är den standard som reglerar materialkraven för lättklinker som används inom geotekniska applikationer. Eurokod 7, Dimensionering av geokonstruktioner, SS EN1997-1, är den standard som reglerar hur man beräknar och dimensionerar med lättklinker.

Låg densitet, hög styrka och enkel hantering gör Leca Lättklinker till ett mycket konkurrenskraftigt alternativ till andra lättviktsmaterial. Inte minst möjligheten att blåsa Leca Lättklinker direkt på plats gör det till fördelaktigt val i många projekt. Leveranskapaciteten med blåslossning är ca 1 kubikmeter per minut vid normala lossningslängder. I vissa fall kan man behöva nå platser som är svåra att komma åt, då kan man till exempel blåsa ca 100 meter horisontellt eller 20 meter vertikalt.

Några av de vanligaste användningsområdena

  • Väg och järnvägsbankar
  • Motfyllnad kring byggnader
  • Volymbyggare
  • Gröna tak
  • Idrottsplatser
  • Isolering i mark
  • Vattenmagasin
  • Dränering

Relaterade produkter