Leca och miljö

Leca® & miljö

Miljövänligt byggande med Leca®
Leca Lättklinker är tillverkad av ren lera och innehåller inga hälso- eller miljöfarliga ämnen. Leca Lättklinker avger inga skadliga utsläpp i luft eller vatten, är resistent mot fukt, kemikalier och organismer. Produkter och lösningar av lättklinker kräver oftast lite underhåll och är lätta att återvinna.

Tillverkning av Leca Lättklinker är resurseffektiv och bidrar till en konkurrenskraftig ekonomi med låga koldioxidutsläpp. Lättklinker produceras med största omsorg för de anställda, miljö, klimat och det lokala samhället. Under de senaste årtiondena har produktionen minskat både energiförbrukningen och CO2 avtryck avsevärt. Vi använder bland annat avfall som inte kan återvinnas eller återanvändas som ersättning för fossila bränslen. Det bidrar till en sann cirkulär ekonomi och minskar också CO2-utsläppen. För varje kubikmeter naturligt och rikligt förekommande lera som expanderas fås upp till fem kubikmeter lättklinker.


Friska och säkra hus med boendekomfort

Murade hus håller jämn inomhustemperatur eftersom Leca Block absorberar och lagrar värmeenergi. Det är svalt och bekvämt på sommaren och varmt och bra när vinterkylan sätter in. En jämn temperatur ger ett lågt effektbehov, som du kommer att märka på låga energikostnader.

Många moderna byggnader är nästan hermetiskt tillslutna, vilket kan resultera i dålig luftkvalitet inomhus och kan vara besvärande för astmatiker. Leca-hus  "andas" och ger ett behagligt klimat.

Leca Block brinner inte och ger en naturlig säkerhet för hela din familj.

Oöverträffad livslängd

Bränd lera har använts i tusentals år och lätta aggregat sedan romartiden. Våra produkter kommer att vara miljöeffektiva under hela sin livscykel. Miljöpåverkan kan minimeras med tåliga och återvinningsbara konstruktioner som har lågt behov av underhåll. Livslängden i sig sparar energi, minskar CO2-utsläppen och gör Leca Lättklinker resurseffektivt och miljövänligt.

Lätta fyllnadsmassor

Den låga vikten jämfört med vanliga fyllnadsmaterial innebär färre lastbilar och färre resor, vilket minskar klimatpåverkan av transporter.  En enda lastbil med Leca lättklinker kan lasta 120 kubikmeter och ersätta ett tiotal transporter med konventionella material.

Vattenrening

Filtralite är en Leca produkt speciellt utformad för vatten- och avloppsrening. Det används till allt från att få fram dricksvatten till att rena avrinning från jordbruk. Filtralite är effektivt och bidrar till vattenrening i många sammanhang med leveranser till alla kontinenter.

Miljöcertifiering

Miljötänkandet är en central del av vår strategi, och har varit i många år. Vi strävar hela tiden efter miljöanpassning. Våra produktionsanläggningar är certifierade för kvalitets- och miljöledningssystemet ISO 9001:2000 / ISO 14001:1996. Genom att använda alternativa och mer miljövänliga råvaror och energislag, fokusera på modern och beprövad miljöteknik, kontinuerlig förbättring av produktionsmetoder och produkter, kan användningen av icke-förnybara resurser minskas.

Fördelar med Leca

  • Fuktsäkert
  • Brandsäkert
  • Lågt underhåll