Om Leca®

Tillsammans bygger vi för framtiden.Om Leca

Enkelt

För att göra en byggprocess kostnadseffektivt och smidig, oavsett om det är ett stort eller litet projekt, ska ett byggmaterial vara lätt att hantera, lätt att transportera och flexibelt att arbeta med. Leca är just detta.

enkelt-kulor.jpgLeca Lättklinker blåses lätt direkt på plats med ca 1 kubikmeter per minut. Genom att blåsa ut lecakulorna kan man enkelt komma åt på platser där det är trångt och svåråtkomligt. 


Innovativt

Leca® är en enkel produkt, våra lösningar är innovativa. Ensamt, är det ett enda korn expanderad lera, men kombinerat i ett aggregat blir dess möjligheter många – det kan lägga grunden för en konstruktion, bygga vägar och väggar eller utveckla dräneringslösningar.

partnerskap-ncc.jpgTillsammans med bland andra Skanska har vi byggt passivhus med Leca Isoblock för att lära oss mer om energieffektiva konstruktioner.


Partnerskap

Vi har funnits under lång tid, så vi vet att våra produkter fungerar. Men vi vill inte slå oss till ro. Vi fortsätter att utveckla och förnya oss. Vi söker ständigt efter nya partnerskap och nya affärsmodeller som ger mervärde till både Leca®, våra partners och miljön. Genom partnerskap med ingenjörer och entreprenörer, utvecklar vi innovativa och hållbara lösningar.

partnerskap-ncc.jpgNär vi tog fram vårt nya patenterade kantelement i40, gjorde vi det i tät dialog med NCC.