Leca® Block

Konstruktioner av Leca Block innebär stabila väggkonstruktioner som kan dimensioneras för att klara stora laster om så behövs. Leca Block limmas med tunnfogsbruk samt har not och spont vilket underlättar uppförandet av både ytter och innerväggen. Leca Block finns i två olika tryckhållfastheter; 3MPa och 5MPa.  Färdiga öppningselement finns från 1500-3900mm. Leca Block sortimentet finns från 75-350mm bredd.