U-värde och brandklass

U-värdet beskriver hur god isolering en hel byggnadsdel har. Ju bättre isolering desto lägre U-värde.Yttervägg

Leca® Isoblock Light

leca-iso-block-tabell.jpg

*Stötfogsfri strängmurning


Leca® Block

leca-block-tabell.jpg

*Stötfogsfri tunnfogsmurning


Leca® murblock

leca-murblock-tabell.jpg

*Stötfogsfri strängmurning
**Full fogsmurning


Leca® block + puts på isolering

leca-block-plus-puts-pa-isolering-tabell.jpg

*Stötfogsfri tunnfogsmurning


Leca® block dubbelmur

leca-block-dubbelmur-tabell.jpg

*Stötfogsfri tunnfogsmurning