Därför alltid Leca

Det går i princip alltid att använda Leca® lättklinker. Vi brukar säga att det är ett sant allt-i-ett material eftersom det löser flera problem samtidigt. Eller var för sig.

Kan man kombinera traditionell pålning med Leca lättklinker och hur? Varför är lättklinker ett enkelt material att använda vid golv med installationer i sig? Varför kan FEM-analys användas med fördel vid jordtrycksberäkningar?

Förklaringarna finns i denna 16 sidor långa introduktionsguide som du laddar ner genom att fylla i formuläret på sidan.

Du kommer att få läsa och se videor om:

  • Pålning och Leca® lättklinker
  • Motfyllnad och återfyllnad
  • Installationsgolv och ventilerat golv
  • Leverans med blås
  • Återköp för återbruk av lättklinker genom Leca Tur & Retur

akways-leca

Leca® lättklinker till utbyggnad av spårväg | Edinburgh

Över 11 000 kubikmeter med Leca lättklinker har specificerats för utbyggnaden av Edinburghs befintliga spårvägsnät, som har utarbetats av huvudentreprenören Sacyr Farrans Neopul (SFN) på uppdrag av Edinburghs stadsfullmäktige.
Mer info
edinburgh_sfn_leca
sohå_innergård_lundbypark

Fördröjer dagvatten och reducerar vikt på kvarter SoHås innergård | Göteborg

Genom Leca® Lättklinkers mångsidiga egenskaper kunde det nyttjas för flera ändamål till nya kvarteret SoHås innergård i Göteborg.
Mer info
 

Se filmen | Så reducerar Leca Lättklinker sättningar

Ett naturligt lättfyllnadsmaterial som går att använda om och om igen. Genom att ersätta tunga massor med lättklinker kan man reducera eller eliminera sättningar. I filmen förklarar vi hur det fungerar.