Anläggning

Leca Lättklinker har använts som lättfyllnad i bygg- och geotekniska tillämpningar sedan 60-talet i Sverige och är ett lättfyllnadsmaterial med egenskaper som kan lösa många problem samtidigt. Med låg vikt och hög hållfasthet kan lättklinkern reducera sättningar, jordtryck och risk för stabilitetsbrott. Dränerande och isolerande egenskaper gör också lättklinker användbart vid många tillämpningar i och kring byggnader, broar, idrottsplatser och anläggningar.