Attefallshus

Från den 2 juli 2014 kan alla husägare bygga hus på upp till 25 kvadratmeter på sin tomt utan bygglov, ett s.k. Attefallshus.Weber Attefallshus Kungsör - gäststugan

Bygg ett snyggt stenhus med Leca® Block

Weber Attefallshus är ett 25 kvm stort stenhus byggt med Leca Block med möjligheter till ett bra boende året om. Takhöjden inomhus är hela 297 cm i den högsta delen, vilket ger en härlig rymd till huset. Användningsområdet för ett hus på 25 kvadratmeter är oändligt.

I broschyren visar vi tre inredningsalternativ; Fjällstugan, Gästhuset och Första lyan som är baserade på två olika planlösningar av huset.

Konstruktion

Webers Attefallshus är konstruerat med Leca Sulblock för en enkel och snabb grundläggning. Som väggmaterial används Leca Block som enkelt muras upp med tunnfogsbruket weber flexoheft M2,5. Som ytskikt kan väljas på olika putsprodukter t.ex. weber.gypsum naturgips på insidan och fasadsystemet Serporoc på utsidan.

Huset har pulpet tak, med en lägsta takhöjd invändigt på 240 cm, samt fönster på tre sidor som gör att huset blir ljust och luftigt.

Läs mer

Vad är ett Attefallhus?

Döpt efter bostadsminister Stefan Attefall innebär det lagförslag som riksdagen klubbade igenom den 4 juni att det nu är tillåtet att bygga hus på upp till 25 kvadratmeter på sin tomt utan bygglov. De nya byggreglerna träder i kraft den 2 juli 2014.

Principen liknar den för friggebodar. Har man utrymme på tomten får man bygga ett nytt hus som i och med den nya lagändringen får vara upp till 25 kvadratmeter stort. För friggebodar är det 15 kvadratmeter som gäller. Dessutom får Attelfallhuset användas för boende permanent, till skillnad från friggeboden.

Formellt kallas Attefallhusen för ”komplementbostadshus”. På 25 kvadratmeter är det utan problem möjligt att bygga in toalett, dusch och liten köksvrå. Den utökade höjden från mark till taknock till fyra meter gör att man dessutom kan få plats med exempelvis en loftsäng.

Regler för Attefallhus

  • Ditt Attefallhus får ha en yta på max 25 kvadratmeter. Har du redan en friggebod är det inget problem, dessa nya byggregler gör det möjligt att ha både friggebod och attefallhus på tomten.
  • Du behöver inte bygglov. Dock krävs som vanligt att du måste följa reglerna i Plan- och bygglagen (PBL).
  • Däremot behöver du göra en bygganmälan hos din kommun. När de ger dig klartecken får du börja bygga.
  • Om Attefallhuset står mindre än 4,5 meter från tomtgränsen till din granne så behöver du din grannes medgivande. Är avståndet större än 4,5 meter behöver du inget medgivande.
  • Skulle grannen inte ge medgivandet du behöver kan du söka bygglov hos kommunen och låta dem avgöra frågan.
  • Huset måste vara ett komplement till ett befintligt bostadshus som redan finns på tomten, du får alltså inte bygga ett Attefallhus på en tom tomt.
  • Det får vara max fyra meter högt från mark till taknock (högsta punkten på taket).
  • Det är tillåtet att dela upp de tillåtna 25 kvadratmeterna, i till exempel 20 kvadratmeter bostad och 5 kvadratmeter förråd eller liknande.