Innerväggar

Innerväggar av Leca Block ger en bra boendekomfort med bra ljudreduktion, brandsäkerhet och är mycket fukttåliga. Leca Block lämpar sig därför mycket bra i miljöer med hög fuktbelastning, som våtrum, simhallar och andra offentliga byggnader med stora belastningar.Innerväggar av lecablock

Leca® Block som innerväggar

  • Lätta att använda
  • Robusta i avseende på mekanisk påverkan och möjligheter till infästningar
  • Fuktsäkra (passar bra för våtrum, simhallar och omklädningsrum)
  • Brandsäkra
  • Värmeisolerande
  • Avger inga hälsopåverkande emissioner
  • Ger gott inomhusklimat
     

Leca Block 75, 95 och 125 mm är speciellt utformade för att användas till innerväggar. Med hjälp av stödskenor i golv, vägg och tak murar man enkelt en ny vägg.

Blocken är försedda med hål i mitten, vilket gör dem avsevärt lättare och mer greppvänliga än traditionella murblock. Leca Block har not och spont. Det förenklar arbetet och sparar tid eftersom det inte krävs någon inpassning.
 

Snygga sladdragningar inne i blocken

Blocken utformning gör det möjligt att dra t.ex. elrör vertikalt inne i blockens hål samt horisontellt i liggfogen.
 

Energisnåla, rejäla och miljövänliga väggar av Leca® Block

Egenskaperna för fuktsäkerhet, brand och beständighet gör blocken lämpliga där ibland vanliga lätta innerväggar går bet. Vid bärande väggar rekommenderas block som är 95 mm eller bredare. Badhus, simhallar och storkök är exempel på vanliga projekt vi har.

Finns det någonting du undrar över så kan frågor om blocken kan ställas till byggleca@weber.se. .


Läs mer om Leca Block: