Källar- och suterrängväggar

Källar- och suterrängväggar med Leca Block innebär stabila väggkonstruktioner som kan dimensioneras för att klara stora laster om så behövs. Konstruktioner av Leca Block är brandsäkra, fukttåliga och avger inga hälsofarliga emissioner.Källarvägg Leca

Källar- och suterrängväggar i Leca® Block

Källar- och suterrängväggar utförs vanligen med Leca Block i dimensionerna 200-350 mm. I väggar med låg återfyllnadshöjd kan mindre dimensioner komma ifråga.

Tätning

Källar- och suterrängväggar förses lämpligen med 2-stegstätning. Armering och täckskikt kan då väljas enligt miljöklass 1, t.ex. obehandlat bistål Bi 40 eller Bi 56.

Återfyllning

Återfyllning ska vara anpassad till valet av fuktskydd (se fuktskyddstillverkarens anvisningar). Tjälfarligt material får inte användas, eftersom stora tryck då kan uppstå vid frysning.

Återfyllning bör inte ske förrän bjälklaget monterats eller gjutits, och inte tidigare än ca 28 dygn efter avslutat murningsarbete. Tillåtna spännvidder för ytterväggar under mark baserar sig på 28-dygnshållfastheten.

Bärförmågan mot sidolast efter 14 dygn kan uppskattas till ca 75% av 28-dygnshållfastheten.

Leca® Block

Frågor om blocken kan ställas till byggleca@weber.se