LME - Leca Murverksentreprenör

Trygga murverk med Leca. LME säkerställer kvaliteten på utförandet, den färdiga konstruktionen och kunskapen hos hantverkaren.lme_leca_murverk_entreprenör


BEfintliga LME-företag

Nedan hittar du namn och länk till det företag som just nu är LME-företag. Aktuella kontaktuppgifter till respektive företag hittar du på deras webbplats eller sida som länken går till.

Vad är LME?

LME står för Leca Murverksentreprenör. LME är ett nätverk av entreprenör som främjar murat byggande som bland annat ska följa det egenkontrollsystem som är framtaget av Leca.

Genom att anlita ett LME-företag kan man känna sig trygg med kompetens, utförande och kvalitén på den färdiga konstruktionen. Leca och företaget har en tät kommunikation och samarbete vilket innebär att entreprenören har god kännedom och är uppdaterad om våra system, anvisningar, produkter och riktlinjer.Hur blir man ett LME-företag?

Först och främst måste man som företag uppfylla ett antal kriterier för att vara aktuell som LME-företag. Bland annat måste yrkesbevis MUR eller annan motsvarande branschutbildning finnas inom företaget och man måste ha ett eget kvalitetssystem där våra egenkontrollplaner kan inkluderas. Utöver att företaget ska uppfylla vissa kriterier krävs att man genomgår vår LME-utbildning. 

Skicka ett mejl till lme@leca.se för att få veta mer eller för att tala om att ditt företag är intresserade.