Tillbehör

Med Lecas tillbehör underlättas arbetet mycket. Till Leca Block sortimentet finns murarlådor som applicerar bruket enkelt, snabbt och i rätt mängd. Till Innerväggsblocken finns tak och väggprofiler som underlättar uppförandet av väggen och ger en bra start på murningen.  Som armering finns olika kvaliteter på Bi-stålen, beroende på användningsområde.Murning av Leca Block med en murarlåda