Murade ytterväggar – Leca® Stenhus

I femtio år har byggbranschen försetts med naturliga, hållbara och sunda lösningar av Leca. Stenhus med Leca Isoblock 2.0 håller en jämn inomhustemperatur beroende på materialens värmetröghet. Värme tas upp och lagras vid överskott och avges sedan långsamt. Detta ger en bra boendekomfort vinter som sommar.Murade ytterväggar på vitt hus av lecablock

Murade ytterväggar i Leca tar också upp och avger fukt på ett naturligt sätt utan att ta skada. Materialen avger heller inga hälsofarliga emissioner. Detta ger ett gott inomhusklimat inte minst för små barn och allergiker.

Med dagens krav på energihushållning har kraven på isoleringsförmågan i våra ytterväggar höjts. I modernt byggande gäller isolerade block eller murblock med utvändig isolering för bostadsbyggnader. För byggnader med mindre krav på uppvärmning går det även fortsatt utmärkt med vanliga Leca Block.

 

Leca® Block - Murade ytterväggar och grunder

Leca Block är ett helt nytt system som innebär ett nytt och rationellt sätt att mura grunder och robusta ytterväggar.

Att mura ytterväggar med Leca Block är snabbare och belastar kroppen mycket mindre än traditionell murning. Lecablocken är kortare än traditionella murblock och är försedda med hål i mitten av blocket, vilket gör dem avsevärt lättare och mer greppvänliga. Leca Block finns i två olika tryckhållfastheter, 3 MPa och 5 MPa. När man använder Leca Block för att mura en yttervägg i bostadshus krävs oftast en utvändig isolering. Alla olika dimensioner hittar du på vår produktsida här.

Anvisningar för Leca® Block

yttervagg-leca-block-dubbelmur.jpgYttervägg Leca Block Dubbelmur

yttervagg-leca-block-serporoc.jpg​​​​​Yttervägg Leca Block Serporoc


Murade ytterväggar med Leca Isoblock 2.0

Väggkonstruktioner med Leca Isoblock är brandsäkra, tål hög fuktpåverkan, har god isolerförmåga och är robusta vilket bidrar till lågt underhåll i framtiden. Leca Isoblock 2.0 består av två ytterdelar av Leca Block och en mellanliggande isolering. På så sätt får det gedigna putsade murverket också en mycket god isoleringsförmåga.

yttervagg-leca-isoblock-light.jpg

Dessa block kan endast användas ovan mark. Däremot kan de två sortimenten Leca Block och Leca Isoblock 2.0 med fördel användas tillsammans i ett bostadsbygge. Leca Block används under mark och isoblocket i ytterväggarna ovan mark.

Blocken finns i två olika dimensioner: 30 och 35 cm bredd. Här hittar du de olika blocken i sortimentet.

Anvisningar för Leca Isoblock 2.0

 

Leca® Skalmur - Hållbar över tid

Med en skalmur uppförd av Leca skalmurs koncept får man en beprövad lösning under lång tid tillämpats. Leca Skalmur tål höga mekaniska belastningar och är en ventilerad, fukttålig konstruktion med lätta lösningar.

Med Leca Skalmur koncept får man en putsad fasad på en ventilerad tung stomme som ger trygghet över lång tid.

Leca Skalmur Koncept består av:

  • Leca Block 90
  • Leca Skalmur kramla
  • Leca Skalmur balk
  • Leca Skalmur konsol NPL
  • Flexoheft M 2,5 samt rivputs som ytskikt

Monteringsanvisning för Leca Skalmur kan du ladda ner här.

 

Frågor om blocken kan ställas till byggleca@weber.se