Lär dig mer om Leca i dagvattenhantering och gröna tak

Registrera dig och få en länk till ett exklusivt inspelat webinar på 30 minuter med Jaran Raymond Wood, produktspecialist på Leca. Jaran har mångårig erfarenhet av innovationsarbete och R&D inom Saint-Gobain samt har en masterexamen inom kemi från Oslo Universitet. Denna session är extra intressant för dig som arbetar med dagvattenfrågor eller landskapsarkitektur. Observera att webinariet är på norska.

I webinariet berättar Jaran om:

  • Hur Leca® lättklinker fungerar som fördröjningsmedium
  • Olika lösningar för att hantera dagvatten
  • Referensprojekt där lättklinker använts för gröna tak och dagvattensystem 

    Relevanta dokument