En problemlösare över hela Europa
Tittar man i detta nummer av BUILD verkar Leca vara en riktig problemlösare. Här kan du läsa om några fascinerande och varierande projekt runt om i Europa där Leca har varit nyckeln till att lösa de befintliga problemen.

Här kan du ladda ner senaste numret och läsa på din skärm.
 

Du kommer bland annat kunna läsa om:

- Hur man i Finland har använt Leca Block för att bygga hundratals hyresrätter och skapa behagliga livsmiljöer

- Hur Leca Skalmurskoncept skapar en förenklad arbetsprocess i Sverige

- Att man i Norge just nu deltar i ett forskningsprojekt kring dagvattenhantering och gröna tak

- Hur Leca Lättklinker var lösningen i Storbritannien för en 200 m lång järnvägsbank med begränsade åtkomstmöjligheter på en vältrafikerad sträcka.

 


Om BUILD

BUILD är ett internationellt Leca-magasin som kommer ut två gånger per år. Vill du ha ett tryckt exemplar av magasinet? Skicka ett mejl till caroline.hanner@leca.se så postas ett till dig.