Filtralite® - Vattenrening

Rening av framtidens vatten. Filtralite är en Leca produkt speciellt utformad för vatten- och avloppsrening. Det används till allt från att få fram dricksvatten till att rena avrinning från jordbruk. Filtralite är effektivt och bidrar till vattenrening i många sammanhang med leveranser till alla kontinenter.vattenrening_dagvatten_avloppsvatten_dricksvatten

Filtralite® erbjuder ett filtreringsmaterial av hög kvalitet för flera typer av vattenrening:

  • Filtralite Pure för rening av dricksvatten, både fysisk filtrering och biologisk rening
  • Filtralite Clean för rening av avloppsvatten, både biologisk rening och tertiär filtrering
  • Filtralite Nature för lokal vattenrening.

Filtralite tillverkas genom att lera hettas upp till cirka 1 200 °C för att sedan krossas och siktas.

Torr skrymdensitet inom intervallet 500 till 1 600 kg/m3 och kornstorlekar från 0 till 20 mm kan anpassas för särskilda ändamål.

Utöver låg densitet och hög porositet har Filtralite hög nötnings- och slaghållfasthet. Läs mer på Filtralite.com

Kontakta oss
 

Här kan du läsa hela vår policy.