Luftrening med Filtralite® Air

Ren luft är en nödvändighet för ett behagligt liv. Dålig luft från industri, jordbruk och avloppsrening kan renas genom biofilm i biofilter.luftrening_filtralite_air

Filtralite® Air är en effektivt produkt för luftrening och är en premiumprodukt som passar bra för gas och luftreningsverk. Med sin unika porositet erbjuder Filtralite Air filtermaterial optimala förutsättningar för tillväxt av biofilm och optimalt luftflöde i filterbädden att behålla och adsorbera dålig lukt. Dessa egenskaper möjliggör att större volymer luft kan filtreras genom en given filtervolym samtidigt som kontaktytan maximeras.

Våra produkter minskar också driftskostnaderna genom hög kapacitet och låg tryckförlust över tid.
 

Fördelarna med Filtralite® Air som filtermaterial vid luftrening:

 • Stabil struktur – kollapsar inte.
   
 • Hållbart och motståndskraftig naturlig lera som inte innehåller några farliga eller syntetiska ämnen.
   
 • Låg vikt innebär reducerade kostnader vid konstruktion, fyllning och bortforsling. Det horisontella och vertikala trycket på väggar och omkringliggande strukturer är fem gånger lägre än för andra vanliga mineraliska material.
   
 • Definierad produkt – tydlig klassificering.
   
 • God lagringskapacitet för biofilm och utmärkt permeabilitet ger låg tryckförlust och lång hållbarhet.
   
 • Stor yta skapar goda förutsättningar för en stabil biofilm med hög aktivitet.
   
 • Vattenreservoar - den porösa strukturen absorberar och håller kvar vattnet vilket underlättar nedsippringen.
   
 • En adsorbent med goda egenskaper som underlättar biofiltrering. Filtralite Air filtermaterial har sorptionskapacitet för H2S vilket innebär att filtret börjar ta bort lukt redan innan biofilmen är etablerad.
   

Metod för luftrening

Den enkla metoden för att behandla lukt är genom att pumpa gas genom ett filtermedium uppströms eller nedströms med vattensprinklers. Läs mer om hur det går till i vår broschyr. Där skriver vi också kort om hur man ska tänka kring vilken av våra Filtralite Air-produkter (det finns tre olika) man ska välja till sin anläggning då det faktiskt beror lite på hur behovet ser ut.