Leca ny medlem i IEG 2.0
Under 2020 bildades IEG 2.0 och är en branschgemensam ideell förening som samlar myndigheter, byggherrar, konsulter, entreprenörer, leverantörer och akademi. Syftet med föreningen är att den ska initiera, samordna och utföra arbete som krävs för implementering av eurokoder inom geoteknik.

IEG har funnits tidigare och har nu återetablerats. Sedan oktober 2020 är nu Leca Sverige också en av medlemmarna i föreningen.

För oss på Leca är det viktigt att aktivt kunna vara delaktiga och bevaka uppdatering av eurokod i Sverige. Dessutom får vi möjlighet att vara med och bidra kring kommande standarder för beräkning av lättfyllning.

IEG skriver själva om föreningens roll enligt nedan.

Grundtanken med samverkan i IEG 2.0 är att:

  • Använda resurser effektivt. Varje enskilt företag/organisation har inte de ekonomiska/personella resurserna att själva genomföra nödvändigt analysarbete samt ta fram relevanta vägledningar.
     
  • Ta nytta av teknisk kompetens. Den som har bäst teknisk kompetens inom ett givet område bör vara den som gör analysen av aktuell frågeställning och tar fram förslag till vägledning för tillämpning.
     
  • Skapa förutsättningar för sund konkurrens. En gemensam tolkning från aktörerna underlättar upphandling och genomförande av konsultuppdrag och entreprenader.

Vill du läsa mer om IEG kan du göra det på föreningens webbplats här.