12/12/2019
logo

Leca® Bistål 40fz

EGENSKAPER

  • God armeringsfunktion
  • Obehandlat stål, korrosionsskydd R13
  • Klarar miljöklass MX1-MX2
  • Mått (BxHxL): 28x4x4000 mm

Leca Bistål 40fz är en stegformad armering i förzinkat stål och används i murverk konstruktioner som innerväggar i fuktig miljö, ytterväggar icke utsatta för frost/tö eller aggressiv kemisk miljö samt övriga källarväggar. Uppfyller miljöklass: MX1-MX2.

Sträckgräns längsgående tråd fyk : 500 N/mm²

Visa alla

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Murverk med Leca Block kan armeras konstruktivt för att till exempel ta horisontella laster som jordtryck och vindlast. Armering motverkar och fördelar också eventuella sprickor till följd av sättningar eller temperaturvariationer.
 

FÖRPACKNING
Leca Bistål 40fz levereras på pall med 10 eller 50 st/bunt
 

LAGRING
Leca Bistål 40fz lagerhålls med fördel skyddat mot nederbörd. Bistålen skyddas mot tryck och att annat material lagras ovanpå, då de blir svåra att tillämpa om dessa blir buktiga och sneda.

UTFÖRANDE
Leca Bistål läggs i dem utlagda bruksstängarna innan Leca blocket läggs på. Se till att bistålet blir väl omslutet av murbruket. Som generell regel rekommenderas armering över första och under sista skift, samt över och under öppningar. Bistål överlappas generellt med 500mm i skarven eller enligt gällande projekteringsanv .för murverkskonstruktionen.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Erforderlig skyddsutrustning används vid kapning

FRISKRIVNINGSKLAUSUL
Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Leca Sverige AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken ”Produktspecifikation” är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Leca Sveriges AB:s ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.