Teknisk info

All teknisk information om lättfyllnadsmaterialet Leca Lättklinker och våra lecablock på ett och samma ställe. Här hittar du projekteringsanvisningar, ritningar, egenskapsredovisning och viktiga värden så som U-värde och brandklass.