U-värde och brandklass

U-värdet beskriver hur god isolering en hel byggnadsdel har. Ju bättre isolering desto lägre U-värde.brandsäker_leca_block

Leca Isoblock 2.0

Leca Isoblock 2.0, Tunnfog

brandklass_u-varde_iso_tunnfog.png
*Stötfogsfri tunnfogsmurning

 

Leca Isoblock 2.0, Tjockfog med mineralullsremsa

brandklass_u-varde_iso_tjockfog.png
*Stötfogsfri tunnfogsmurning

 

Leca Isoblock 2.0, Tjockfog utan mineralullsremsa 

brandklass_u-varde_iso_tjockfog_um.png
*Stötfogsfri tunnfogsmurningLeca Block

brandklass_u-varde_leca_block.png
*Stötfogsfri tunnfogsmurning
 

Leca Block + puts på isolering

brandklass_u-varde_leca_block_puts.png
*Stötfogsfri tunnfogsmurning


Leca Block dubbelmur

brandklass_u-varde_leca_block_dubbelmur.png
*Stötfogsfri tunnfogsmurningLeca Murblock

brandklass_u-varde_murblock.png

*Stötfogsfri strängmurning
**Full fogsmurning

Frågor om blocken kan ställas till byggleca@weber.se