Ett enkelt lättfyllnadsmaterial - Leca Lättklinker

Leca Lättklinker har använts som lättfyllnadsmaterial i bygg- och geotekniska tillämpningar sedan 60-talet i Sverige och är ett enkelt lättviktsmaterial med egenskaper som kan lösa många problem samtidigt. Med låg vikt och hög hållfasthet kan lättklinkern reducera sättningar, jordtryck och risk för stabilitetsbrott. Dränerande och isolerande egenskaper gör också Leca Lättklinker användbart vid många tillämpningar i och kring byggnader, broar, idrottsplatser och anläggningar. En lättfyllning med Leca gör det mesta enklare. Det spelar egentligen ingen roll hur svårtillgänglig en byggarbetsplats är eftersom vi kan blåsa ut materialet direkt till angiven plats med med en lång slang. Så även om lecakulan i sig är en enkel produkt, så är våra lösningar innovativa och gör Leca Lättklinker till ett unikt lättfyllnadsmaterial.