Leverans av Leca Lättklinker

Leverans av Leca Lättklinker när det ska användas som lättfyllning kan ske genom både tippning och blåsning. Det gör det till ett lättfyllnadsmaterial som är enkelt att leverera oavsett hur byggarbetsplatsen ser ut.leverans_leca_lättfylllning

Leca Lättklinker levereras normalt med lastväxlare. Dessa har tre kassetter om vardera kring 40 m³ (en på dragbilen och två på släpet) vilket ger möjlighet till ca 120 m³ lättfyllnadsmaterial per leverans. Bilarna lossar med dragbilen genom tippning eller blåslossning. Lättklinker kan också transporteras med flisbil, tåg och båt.

 

Leverans av Leca Lättklinker: Blås

Ofta används blåslossning som leveransmetod vid svårtillgängliga byggarbetsplatser. Blåsbilarna har normalt med sig 30 meter slang. Denna kan förlängas med slang eller markrör för blåslängder upp till cirka 100 meter horisontellt eller 20 meter vertikalt. Extra slang finns också att beställa ut till arbetsplatsen. Vi har bland annat blåst Leca Lättklinker flera våningar upp till takpooler och takterasser. Här exempel på ett sådant referensprojekt. 

För att med egna ögon se hur en leverans av Leca med blås kan gå till har vi tagit fram den här filmen. Här kan du också läsa mer om leverans med blås och utläggninge av Leca Lättklinker.


 

Leverans av Leca Lättklinker: Tippning

Såhär går det till när vid leverans av Leca när man väljer att tippa ut lättfyllningen. I stora projekt är det en fördel om lättklinkern kan tippas vid flera platser för att undvika onödig förflyttning och ytkrossning av materialet, som kan uppkomma med överdriven hantering med bandgående fordon. Lämplig plats för rangering och lossning planeras i förväg. Se filmen som visar hur leverans av Leca Lättklinker kan gå till när man tippar ut lättfyllningen. 


Kontakta oss på Leca om du undrar något

Har du några frågor kring lättfyllning, leverans eller utläggning? Skicka din fråga till anlaggning@leca.se eller kontakta din kontaktperson direkt. Mer detaljer om att använda Leca Lättklinker som lättfyllnad kan du också läsa om i projekteringsanvisningen som du hittar här.