Utläggning av Leca Lättklinkerleverans_leca_lättklinker

Förberedelser på arbetsplatsen

Leca installation utläggning bild 1Innan geotextil läggs ut utformas schacktbotten enligt ritning. Grenar, byggrester eller lösa föremål plockas bort. Om utläggning av Leca® Lättklinker sker vintertid skall eventuell snö och is skottas bort.

Stående vatten bör undvikas under utförande av fyllningar med Leca® Lättklinker. Vid vattendjup som överstiger halva fyllnadshöjden riskerar lättklinker att flyta upp (med lagertjocklekar om 60cm innebär det ett vattendjup om ca 30 cm). Detta kan leda till att packningsarbetet får göras om. I extrema fall med mycket höga vattendjup kan en lättklinkerfyllning, som kan verka stabil, sakna tillräcklig bärighet för att beträdas.

Tillfartsvägar för lossning bör ha ett översta lager med finare material. Grova fraktioner av krossat berg kan skada däcken på transporter som är anpassade för trafik på normala vägar.


Blåslossning

Leca installation utläggning blåslossningInstallation med blåslossning är mycket användbart vid svårtillgängliga fyllningar eller där det inte går att tippa. Leca® Lättklinker lossas härmed direkt på t ex bjälklag, i motfyllnad eller hålighet. Vid blåslossning erhålls en stor del av packningen direkt vid lossningen.

Vid blåslossning är lastbilarna utrustade med en kompressorutrustning på dragbilen. Varje kassett är försedd med en cellmatare. En femtums materialtransportslang kopplas till cellmataren och kompressorn. Leca lättklinker kan sen blåsas med ca 1 kbm per minut. Blåsbilarna har normalt med sig 30m slang. Denna kan förlängas med slang eller markrör för blåslängder upp till ca100m horisontellt eller 20m vertikalt. Extra slang finns också att beställa ut till arbetsplatsen. Vid långa blåslängder ökar tiden för lossning betydligt. Lastbilsekipagen är totalt ca 24m långa och behöver en hårdgjort yta för uppställning av släpet och rangering när de växlar mellan kassetterna. Mottagaren håller i slangen och justerar till rätt nivå vid utläggning. Att i förväg planera tänkta slangdragningar och lagom etapper för ca 40kbm gör blåslossning extra effektivt.


Hantering på arbetsplatsen

Stödfyllning skall vara uppförd och packad innan fyllning med Leca® Lättklinker. Fyllningen installeras i lager om ca 60 cm. Varje lager packas med plattvibrator eller bandburet fordon. Vid blåslossning erhålls en stor del av packningen, nära hälften, direkt vid lossningen. Detta gör att lagren inte komprimeras lika mycket vid packning och nödvändig överhöjning är mindre.

Packningsrekommendationer

Packningsredskap Lagertjocklek Antal överfarter Max. band tryck Kommentar
Bandburet fordon 0.6 - 1m 6 50 kPa Rekommenderat antal överfarter 6-10
Plattvibrator 0.6m 4   Nödvändigt i anslutning till fasta konstruktioner

Tabell 1: Packningsrekommendationer för Leca Lättklinker


Vertikala schakter

Genom att omsluta lättklinkern med geotextil kan vertikalt stående fyllningar utföras. Vid tex. vägrestaurering kan man på så sätt åtgärda en väghalva i taget.

Varje lager lättklinker omsluts med en geotextil som viks in ca 2,5 meter före nästkommande lager påförs. Om fyllningen byggs upp med flera lager ökas inviket med 0,5 meter för varje lager.

Leca installation schakter bild 1  Leca installation schakter bild 2