Jordtryck

Lätta ballastmaterial lämpar sig utmärkt för lösning av problem med jordtryck. Den låga vikten kan minska jordtrycket med upp till 80 % jämfört med fyllningar med konventionellt material. Detta kan minska tvärsnitten av stödjande konstruktionselement och medföra stora kostnadsbesparingar.