Grundläggande övervägandenLeca

Grundläggande överväganden - jordtryck

Vid användning av lättviktsmaterial för minskat jordtryck, måste följande parametrar beaktas:

  1. Vid utskiftning av material mot konstruktionen, är befintlig sluttning stabil?
  2. Kan vattentryck byggas upp mot konstruktionen?
  3. Vilken är belastningssituationen på motfyllningen?
  4. Är trycket i motfyllningen aktivt eller passivt?
  5. Hur påverkar grundvattennivån den långsiktiga densiteten hos lättklinker?
  6. Finns det risk för problem med upplyftning av Leca Lättklinker?

Vid frågor kan du alltid kontakta oss på anlaggning@leca.se