Sättningar

Leca Lättklinker är ett lättfyllnadsmaterial som ger stora fördelar när problem med sättningar ska lösas. Effektiva lösningar med rationell och snabb produktion till en låg kostnad. Leca Lättklinker för geotekniska tillämpningar har en volymvikt i torrt tillstånd på endast 15-20% av traditionellt friktionsmaterial. Genom att minska lasten på underlaget minskar också sättningarna.