Grundläggande överväganden

Följande parametrar ska tas i beaktande vid användning av lättfyllnadsmaterialet Leca Lättklinker för att minska sättningar.Leca
 • Vilken last kan underlaget klara utan risk för sättningar?
   
 • Hur stor total sättning kan accepteras?
   
 • Hur stor differanssättning kan tolereras?
   
 • För vilken tid skall sättningarna beräknas?
   
 • Hur varierar grundvattennivån?
   
 • Finns det risk för problem med upplyftning av Leca Lättklinker?