Grundläggande överväganden

Följande parametrar ska tas i beaktande vid användning av lättfyllnadsmaterialet Leca Lättklinker för att minska sättningar.Leca
 • Vilken last kan underlaget klara utan risk för sättningar?
   
 • Hur stor total sättning kan accepteras?
   
 • Hur stor differanssättning kan tolereras?
   
 • För vilken tid skall sättningarna beräknas?
   
 • Hur varierar grundvattennivån?
   
 • Finns det risk för problem med upplyftning av Leca Lättklinker?
Kontakta oss om Leca Lättklinker

Få offert på lättfyllnad eller specialisthjälp från våra experter på infrastruktur och anläggning.

 

Här kan du läsa hela vår policy.