Konstruktionsexempel

Här kan du se ett konstruktionsexempel för vårt lättfyllnadsmaterial Leca Lättklinker.belastningskompensation_leca

Exempel 1: Belastningskompensation med Leca® Lättklinker

Ytan skall höjas 1,5 meter över en sättningbenägen jord, i detta fall en lös lera. Kalkyler görs för 3 olika lösningar samt för säkerhet mot upplyft för lösning 1.3:

  • 1.1 Ingen belastningskompensation
  • 1.2 Partiell belastningskompensation
  • 1.3 Fullständig belastningskompensation
  • 1.4 Skydd mot upplyftning av lättklinkerfyllningen

Sättningsberäkningarna utförs med datorsimulering i Plaxis 8.2. Beräkningarna baseras på en packningsanalys, som omfattar beräkning av de primära sättningar som uppkommer när det höga portrycket minskar (hänsyn tas inte till krypning i detta exempel).

Materialparametrarna som används i denna beräkning framgår av tabellen nedan.

Tabell 1: Materialegenskaper

Material Tunghet över GVN [kN/m3] Tunghet under GVN γ’ [kN/m3] E-modul [kN/m2] Poissons tal ν Friktionsvinkel φ Permeabilitet k [m/dygn]
Grus 20 10 20000 0.2 38 100
Lera 19 9 1200 0.3 22 10-4
Sand 18 8 13000 0.3 35 1
Leca Lättklinker 8/20  4 0 1500 0.3 39 100

 


1.1 Ingen belastningskompensation

Jordprofil figur 1
Figur 1: Jordprofil - ingen belastningskompensation

Figur 1 visar den första lösningen och i detta fall utförs höjningen med grus utan någon form av belastningskompensation.

Figur 1: Jordprofil - ingen belastningskompensation.

Figur 2 visar kurvan för resulterande sättningar beräknad med Plaxis på en tidsaxel. Beräkningen visar en sättning på 151 mm.

Figur 2: Sättningskurva - ingen belastningskompensation.

Jordprofil figur 2
Figur 2: Sättningskurva - ingen belastningskompensation.

1.2    Partiell belastningskompensation

Leca figur 3
Figur 3: Jordprofil - partiell belastningskompensation.

Figur 3 visar den andra lösningen, partiell belastningskompensation, som utförs med ett 1 m tjockt grusskikt, vilket antas vara tillfredsställande som grundskikt, samt ett 1 meter tjockt skikt av Leca Lättklinker 8/20 mm.

Lättklinkerskiktet placeras med 0,5 meter i den nya fyllningen och 0,5 meter i sanden som ersättningsmaterial.

Figur 3: Jordprofil - partiell belastningskompensation.

Figur 4 visar kurvan för resulterande sättningar beräknad med Plaxis på en tidsaxel. Beräkningen visar en sättning på 86mm.

Figur 4: Sättningskurva - partiell belastningskompensation.


Leca figur 4
Figur 4: Sättningskurva - partiell belastningskompensation

 

Kontakta oss om Leca Lättklinker

Få offert på lättfyllnad eller specialisthjälp från våra experter på infrastruktur och anläggning.

 

Här kan du läsa hela vår policy.