Principlösningar

Förmågan hos Leca Lättklinker att minska den sättningsdrivande lasten används ofta såsom framgår av avsnitten nedan.Sättningar

Figur 1.
Vägsektion, horisontell undergrund, uppskattad last och sättningskurva beräknad med och utan Leca Lättklinker.Leca sättningar figur 1

 


Figur 2.
Vägsektion, sluttande undergrund, uppskattad last och sättningskurva beräknad med och utan Leca® Lättklinker.Leca sättningar figur 2


Figur 3.
Järnvägsbank sektion, horisontell undergrund, uppskattad last- och sättningskurva beräknad med Leca® Lättklinker och med LLP.

Anm: Konstruktionen med LLP innebär en mindre mängd underballast och en lättare bankfyllning. Detta minskar nödvändigt urschaktning och/eller lätt ballastfyllning.

Leca sättningar figur 3a
Med Leca lättklinker
Leca sättningar figur 3b
Med LLP

 


Figur 4.
Bankfyllningsprofiler med sättningsbenägen undergrund, i samband med en pålad konstruktion (bro). Figurerna visar en kurva på uppskattad sättning nedan, beräknad med och utan Leca Lättklinker /LLP.

Leca sättningar figur 4a
Leca sättningar figur 4b

 

Anm: Upplägget med LLP gör det möjligt för konstruktören att beräkna/konstruera nära minimikraven på konstruktionen, med vetskap om att LLP hjälper till att kompensera skillnader i underlag eller utförande.


Figur 5.
Kompensationsgrundläggning, exempel med byggnad, uppskattad last och sättningskurva beräknad med Leca Lättklinker.

Anm: Observera att mindre sättningar ger lägre påfrestningar på konstruktionen. Detta kan tillåta besparingar på dimensioner och armering i t ex en betongplatta.

Leca sättningar figur 5


Kontakta oss om Leca Lättklinker

Få offert på lättfyllnad eller specialisthjälp från våra experter på infrastruktur och anläggning.

 

Här kan du läsa hela vår policy.