Stabilitet

Leca Lättklinker lämpar sig utmärkt för lösning av stabilitetsproblem. Stabiliteten är ett problem som lätt uppkommer i områden med svåra grundförhållanden. Dessa problem kan lösas genom att använda Leca Lättklinker som fyllningsmaterial. Dess lätta vikt minskar den extra belastningen på underlaget som därför kan upprätthålla tillräcklig stabilitet.