Stabilitet - principlösningarStabilitet

Grundläggande överväganden

  • Vilken last kan underlaget klara utan risk för stabiltetsbrott? 
  • Vilken är nödvändig säkerhetsfaktor för konstruktionen?
  • Vilken är belastningssituationen på konstruktionen?
  • Finns det tidsrelaterade förändringar i förhållandena som påverkar konstruktionen?
  • Hur varierar grundvattennivån?
  • Finns det risk för problem med upplyftning av Leca Lättklinker?

 
Principlösningar för stabilitet

Extra spänningar i jorden minskar med djupet såsom framgår av figur 1. Den visar vidare att användandet av Leca Lättklinker minskar de extra spänningarna. Detta i sin tur ökar stabiliteten för konstruktionen.

Figur 2 visar fyllning med och utan Leca Lättklinker. Kurvan visar skjuvspänningarna längs brottytan och det framgår tydligt att reduktionen av påförd belastning resulterar i en minskning av skjuvspänningar.

Säkerhetsfaktorn mot brott definieras som max skjuvhållfasthet dividerad med den faktiska skjuvningsspänningen. 
 

Leca Stabilitet Princuplösningar, formel


Detta visar att en minskning av den faktiska skjuvningsspänningen resulterar i högre säkerhetsfaktor och högre stabilitet.


leca-stabilitet-princip-fig1_0.jpg

Figur 1: Spänningsfördelningen i djupled

leca-stabilitet-princip-fig2_0.jpg

Figur 2: Skjuvspänningar längs brottytan

 

Bank på svag undergrund

Figur 3 visar en bank på svag undergrund. När denna bank konstrueras med Leca Lättklinker minskar de extra spänningarna (vertikala, horisontella spänningar samt skjuvspänningar), vilket i sin tur ger bättre stabilitet. En tillräcklig minskning av de extra spänningarna kan göra en motfyllning överflödig.

 

leca-stabilitet-princip-fig3.jpg

Figur 3: Bank på lös undergrund

 

 

Utskiftning av befintligt material för att öka släntens stabilitet

Det är möjligt att förbättra stabiliteten i en befintlig slänt genom att skifta ut tyngre massor mot Leca Lättklinker enligt figur 4.

leca-stabilitet-princip-fig4.jpg

Figur 4: Utskiftning av fyllningsmaterial i slänt

 

Kompensationsgrundläggning i slänt

Figur 5 visar en byggnad i en sluttande terräng. En möjlig lösning för att upprätthålla stabiliteten i en slänt är att kompensera påförd last genom utskiftning. Med denna lösning kan även en motfyllning bli överflödig.

leca-stabilitet-princip-fig5.jpg

Figur 5: Kompensationsgrundläggning i slänt

 

Kontakta oss om Leca Lättklinker

Få offert på lättfyllnad eller specialisthjälp från våra experter på infrastruktur och anläggning.

 

Här kan du läsa hela vår policy.