PrinciplösningarStabilitet

Extra spänningar i jorden minskar med djupet såsom framgår av figur 1. Den visar vidare att användandet av Leca® Lättklinker minskar de extra spänningarna. Detta i sin tur ökar stabiliteten för konstruktionen.

Leca Stabilitet Princuplösningar, figur 1
Figur 1: Spänningsfördelningen i djupled.

Leca Stabilitet Princuplösningar, figur 2
Figur 2: Skjuvspänningar längs brottytan.

Figur 2 visar fyllning med och utan Leca® Lättklinker. Kurvan visar skjuvspänningarna längs brottytan och det framgår tydligt att reduktionen av påförd belastning resulterar i en minskning av skjuvspänningar.

Säkerhetsfaktorn mot brott definieras som max skjuvhållfasthet dividerad med den faktiska skjuvningsspänningen. 

Leca Stabilitet Princuplösningar, formel

Detta visar att en minskning av den faktiska skjuvningsspänningen resulterar i högre säkerhetsfaktor och högre stabilitet.


Bank på svag undergrund

Figur 3 visar en bank på svag undergrund. När denna bank konstrueras med Leca® Lättklinker minskar de extra spänningarna (vertikala, horisontella spänningar samt skjuvspänningar), vilket i sin tur ger bättre stabilitet. En tillräcklig minskning av de extra spänningarna kan göra en motfyllning överflödig.

Leca Stabilitet Principlösningar, figur 3
Figur 3: Bank på lös undergrund.

Utskiftning av befintligt material för att öka släntens stabilitet

Det är möjligt att förbättra stabiliteten i en befintlig slänt genom att skifta ut tyngre massor mot Leca® Lättklinker enligt figur 4.

Leca Stabilitet Principlösningar, figur 4
Figur 4: Utskiftning av fyllningsmaterial i slänt.

Kompensationsgrundläggning i slänt

Figur 5 visar en byggnad i en sluttande terräng. En möjlig lösning för att upprätthålla stabiliteten i en slänt är att kompensera påförd last genom utskiftning. Med denna lösning kan även en motfyllning bli överflödig.

Leca stabilitet principlösningar, figur 5
Figur 5: Kompensationsgrundläggning i slänt.