leca_lättklinker

Lättfyllnad med Leca® Lättklinker

Ett enkelt lättfyllnadsmaterial
Leca Lättklinker har använts som lättfyllnad i bygg och geotekniska tillämpningar i över 50 år i Sverige. Lecakulan har egenskaper som kan lösa många problem samtidigt. Lättfyllnadsmaterialets låga vikt och höga hållfasthet kan reducera sättningar, jordtryck och risk för stabilitetsbrott. Dränerande och isolerande egenskaper gör också lättklinker användbart vid många tillämpningar i och kring byggnader, idrottsplatser och anläggningar.

Ett smart val av lättfyllnadsmaterial helt enkelt.


 

Önskar du en offert till ditt projekt? Skriv till oss på anlaggning@leca.se och berätta kort om ditt projekt så återkommer vi omgående med ett svar.


Leca Lättklinker är också ett naturligt beständigt material. Bränd lera har använts i tusen år av människan inom olika områden. Den är motståndskraftig mot frost och kemikalier och hållbar över tid. Lecakulorna kan dessutom grävas upp och återanvändas fullt ut i nya geotekniska applikationer. Låg densitet, hög styrka och enkel hantering gör Leca Lättklinker till ett mycket konkurrenskraftigt alternativ till andra lättviktsmaterial och lättfyllnadsmassor. Inte minst möjligheten att blåsa lecakulorna direkt på plats gör det till fördelaktigt val i många projekt.

Leveranskapaciteten med blåslossning är ca en kubikmeter per minut vid normala lossningslängder. I vissa fall kan man behöva nå platser som är svåra att komma åt, då kan man till exempel blåsa ca 100 meter horisontellt eller 20 meter vertikalt.


För beskrivningar och krav för användning av lättklinker i svenska förhållanden finns AMA Anläggning 13 samt kapitel 4 i BKR. För väg och järnvägsbyggnation finns anvisningar i trafikverkets TRVAMA Anläggning 10, TK Geo 13 och TR Geo.

EN 15732 Light weight fill and thermal insulation products for civil engineering applications (CEA) – Expanded clay lightweight aggregate products (LWA) är den standard som reglerar materialkraven för lättklinker som används inom geotekniska applikationer. Eurokod 7, Dimensionering av geokonstruktioner, SS EN1997-1, är den standard som reglerar hur man beräknar och dimensionerar med lättklinker.
 

Allt du vill veta om vårt lättfyllnadsmaterial hittar du i vår projekteringsanvisning.
Ladda ner den här
ladda_ner_knapp


Vanliga användningsområden

  • Lättfyllnadsmaterial till väg och järnvägsbankar
  • Motfyllnad kring byggnader
  • Volymbyggare
  • Gröna tak
  • Idrottsplatser
  • Isolering i mark
  • Vattenmagasin
  • Dränering

Relaterade produkter