Leca och Glava i cirkulärt samarbete
Från nyår och framåt kommer biprodukter från Glavas glasullsproduktion att användas vid tillverkningen av Leca Lättklinker.

– Med nästintill 80 procent returglas så är glasullen redan idag en cirkulär produkt. När vi nu kommer att lämna vidare biprodukter till produktionen av Leca Lättklinker vidgar vi cirkeln och gör båda produkterna ännu mer hållbara. Detta visar verkligen möjligheterna när vi slår oss samman, säger Marknads- och kommunikationsdirektör på GLAVA® Per Stræde.

Under året som har gått har GLAVA® och Leca Norge arbetat med projektet där målet var att se om det var möjligt att blanda in glasull i lättklinkerproduktionen.  

Efter framgångsrika laboratorieexperiment gavs miljötillstånd att inleda storskaliga tester. Mätningarna på kvalitet och utsläpp från dessa tester har visat sig så bra att parterna nu har ingått ett avtal om att fortsätta med arbetet i den kommersiella verksamheten. Vilket kräver ett permanent tillstånd från Norges direktorat för miljö.
 

30 procent minskning av material som går till deponi

– Vi hoppas kunna vara igång från 2020, kanske ännu tidigare. Vi börjar med det våta avfallet som utgör cirka 30 procent av biprodukterna från Glava Insulation. Det kommer sedan att gå direkt till produktionen av Leca Lättklinker istället för att transporteras till deponi, säger Mads Rikardsen från GLAVA® som chef för laboratorie- och utvecklingsavdelningen.

Framöver handlar det nu om att arbeta med det rent produktionstekniska hos Leca Norge, samtidigt som Miljödirektoratet formellt måste uppdatera utsläppstillståndet för denna typ av produktion.
 

Retursystemet direkt från byggarbetsplatsen på sikt

– Att delta i en cirkulär ekonomi och ingå partnerskap med företag som GLAVA är en del av vår vision. Vi arbetar för att producera produkter och lösningar för att förbättra levnadsvillkoren med fokus på miljön. Detta är en av anledningarna till att vi genomför detta projekt tillsammans med GLAVA. I framtiden förväntar vi oss att kunna minska användningen av råvaror och ersätta med biprodukter från andra branscher, naturligtvis utan kompromisser vad gäller den höga kvaliteten på våra egna produkter. Samarbete med andra industripartners är vårt sätt att bidra till att den cirkulära ekonomin utvecklas och vi är nöjda med resultatet av att arbeta med GLAVA, säger Torben Dyrberg, VD på Leca International.

Och så snart den kommersiella verksamheten är igång kommer erfarenheter att samlas som kan bidra till att förverkliga målet att nå en återvinningsgrad som är mycket högre än de 30 procent man startar på.

– Alla biprodukter från Glava Insulation har potential för återanvändning. På lång sikt är det naturligt att titta på möjligheterna till ett retursystem med glasullsavfall direkt från byggplatsen, säger Per Stræde på GLAVA®.