Leca och Stockholm Vatten och Avfall tar fram ny principlösning för lättklinker kring rörgravar
Vi kan nu berätta att Leca och Stockholm Vatten och Avfall inlett ett samarbete för att ta fram en ny principlösning för när man ska använda Leca Lättklinker kring rörgravar. En sektionsritning har tagits fram och lösningen ska nu testas i Stockholm Vatten och Avfalls testanläggning.
Den bygger på att ha konventionella massor närmast rören, för att sedan fylla med Leca Lättklinker runt omkring. Blir resultatet det båda partnerna önskar är tanken att lösningen ska bli en standard för hur man ska utföra den här typen av arbeten med lättklinker.
 

Måste vara enkelt att underhålla

Bakgrunden till samarbetet är att det finns behov av att hitta en bra lösning när man behöver installera VA-nät i mindre gynnsamma markförhållanden som också är enkel att underhålla för Stockholm Vatten och Avfall. Inom kort kommer tester att genomföras för att bygga upp lösningen i riktiga förhållanden och sedan utsätta den för ett verkligt läckage. 

Läs vårt pressmeddelande om samarbetet och lösningen här: https://news.cision.com/se/leca-sverige-ab/r/leca-i-samarbete-med-stockholm-vatten-och-avfall---tar-fram-ny-principlosning-for-lattklinker-kring-,c2953956