Lecas verksamhet och Covid-19
På Leca är våra prioriteringar väldigt tydliga; att säkerställa våra anställdas och kunders säkerhet och hälsa samtidigt som vi kan fortsätta produktionen av Leca Lättklinker på våra anläggningar i Europa. Vi har vidtagit proaktiva åtgärder för att undvika en spridning av coronaviruset Covid-19 på våra olika enheter och vi följer självklart de lokala riktlinjer och rekommendationer som finns.

Många av våra anställda jobbar nu därför hemifrån, och genom att använda digitala verktyg och telefoner gör vi allt vi kan för att vara tillgängliga för våra kunder, leverantörer och partners.

Var försiktiga – och ta hand om varandra.

Vänliga hälsningar,
Torben Dyrberg
CEO Leca Internationa