Nu öppnar ansökan till kurs i murat byggande
2017 deltog ett 90-tal personer av kursen Murat byggande – konstruktion, material, hantverk och nu är det alltså dags för en ny upplaga av högskolekursen. Det är en fristående kurs i samarbete mellan Chalmers tekniska högskola, Lunds tekniska högskola, KTH, Göteborgs universitet/Hantverkslaboratoriet samt föreningen Tungt murat och putsat byggande.
 

För vem

Kursen riktar sig till dig som studerar på civilingenjörs-, byggingenjörs-, byggnadsantikvarie- samt arkitektutbildningar och är intresserad av att spetsa dina kunskaper inom ett ämnesområde som annars hanteras mycket sparsamt på svenska högskolor. Du som redan är yrkesverksam inom ovan nämnda områden är också välkommen med ansökan.


Kursinnehåll

Den ges som en fristående kurs i tre, sinsemellan självständiga, delar:

 1. Allmän del - murningshantverkets historia, murverkets material, murverk i ytterväggar (skalmur/fasadmur, bakmur, isolering), murverks byggnadsfysikaliska funktion, översiktlig behandling av murverk som bärande konstruktioner, måttsättning av murverkskonstruktioner, förbandsmurning, utformande av murverksförband
   
 2. Murverk som bärande konstruktioner, dels som enskiktsväggar och dels som olika typer av kanalmurar, skalmurar; konstruktiv dimensionering för vertikal och horisontell belastning i brottstadium, dimensionering i bruksstadium
   
 3. Murning i praktiken; deltagarna får prova på hantverket att mura och att under sakkunnig ledning tillämpa teoretiska kunskaper från kursen i laborationsform i skala 1:1.
   

Datum och plats

 • Del 1: Chalmers, Göteborg – 17-18/4 och 27/4 (totalt 3 dagar)
 • Del 2: KTH, Stockholm – 11-12/6
 • Del 3: Hantverkslaboratoriet, Mariestad – 17-19/6

Du kan välja att läsa alla delarna, eller bara två respektive en av kursdelarna.

För del 2 krävs förkunskaper avseende byggnadsmateriallära, hållfasthetslära, strukturmekanik och konstruktionsteknik.
 

Viktiga datum och anmälan


Klicka här för att komma till anmälan. Där finns också ytterligare information om kursen och avgifter. 

Sista anmälningsdag del 1 och del 2: 2019-02-15

Sista anmälningsdag för del 3 är den 30 april och anmälningslänk samt mer information kommer att finnas på craftlab.gu.se i mitten av februari.