Om Leca

Lecakulan är en enkel produkt. Ensamt, är det ett enda korn expanderad lera, men kombinerat i ett aggregat blir dess möjligheter många – det kan lägga grunden för en konstruktion, bygga vägar, väggar eller utveckla dräneringslösningar. Leca finns överallt och även om du kommer i kontakt med det dagligen, är det inte alltid du vet om det.infrastuktur_bygg_vatten

Med närvaro i 12 europeiska länder fortsätter vi att utveckla och förnya oss. Vi söker ständigt efter nya partnerskap och affärsmodeller som ger mervärde till både Leca, våra partners och miljön. Genom partnerskap med ingenjörer och entreprenörer, utvecklar vi innovativa och hållbara lösningar.

 • Enkelt
  För att göra en byggprocess kostnadseffektivt och smidig, oavsett om det är ett stort eller litet projekt, ska ett byggmaterial vara lätt att hantera, lätt att transportera och flexibelt att arbeta med. Leca är just detta. Leca Lättklinker blåses lätt direkt på plats med ca 1 kubikmeter per minut. Genom att blåsa ut lecakulorna kan man enkelt komma åt på platser där det är trångt och svåråtkomligt
   

 • Innovativt
  Leca är en enkel produkt, våra lösningar är innovativa. Ensamt, är det ett enda korn expanderad lera, men kombinerat i ett aggregat blir dess möjligheter många – det kan lägga grunden för en konstruktion, bygga vägar och väggar eller utveckla dräneringslösningar. Tillsammans med bland andra Skanska har vi byggt passivhus med Leca Isoblock för att lära oss mer om energieffektiva konstruktioner.
   

 • Partnerskap
  Vi har funnits under lång tid, så vi vet att våra produkter fungerar. Men vi vill inte slå oss till ro. Vi söker ständigt efter nya partnerskap och nya affärsmodeller som ger mervärde till både Leca, våra partners och miljön. Genom partnerskap med ingenjörer och entreprenörer, utvecklar vi innovativa och hållbara lösningar.

 

Vill du veta mer? Kontakta oss så svarar vi på dina frågor.