Om Leca

Lätt expanderad lera. En enkel produkt som är med och skapar nytänkande och innovativa lösningar. Ensamt, är det ett enda korn expanderad lera, men kombinerat i ett aggregat blir dess möjligheter många – det kan lägga grunden för en konstruktion, bygga vägar eller utveckla dräneringslösningar. Leca finns överallt och även om du kommer i kontakt med det dagligen, är det inte alltid du vet om det.