BUILD | Det internationella Leca-magasinet

Leca Sverige är en del av Leca International (där 12 länder runt om i Europa ingår). BUILD är vårt gemensamma magasin som kommer ut två gånger per år.

Berättar om innovativa lösningar

Är du intresserad av att få reda på vad som händer inom Leca utanför Sveriges gränser? Då tycker vi att du ska läsa BUILD. Vi försöker i magasinet visa på olika användningsområden av vårt enkla material. För även om bränd expanderad lera i sig är väldigt enkelt - så är våra lösningar innovativa, och vi tror att du kommer att hålla med efter att ha läst vårt magasin. 

Men vi tror också att nyckeln till lyckade projekt är nära samarbete och vårt magasin visar det tydligt. Vi kan lära oss av  såväl våra kollegor runt om i Europa som av våra kunder. Det är tillsammans som man verkligen får möjlighet att bygga för framtiden. Trevlig läsning!

Alla nummer av BUILD

Här hittar du tidigare nummer av magasinet BUILD. 

Kontakta oss

Please register your details first