Vad Leca är

Leca är ett varumärke för lättklinker, ett aggregat av expanderad lera, Light Expanded Clay Aggregate.

Lecakulan är en enkel produkt och ett naturligt hållbart byggmaterial. Ensamt, är det ett enda korn expanderad lera, men kombinerat i ett aggregat blir dess möjligheter många – det kan lägga grunden för en konstruktion, bygga vägar eller utveckla dräneringslösningar. Leca finns överallt och även om du kommer i kontakt med det dagligen, är det inte alltid du vet om det.infrastuktur_bygg_vatten

Med närvaro i 12 europeiska länder fortsätter vi att utveckla och förnya oss. Vi söker ständigt efter nya partnerskap och affärsmodeller som ger mervärde till både Leca, våra partners och miljön. Genom partnerskap med ingenjörer och entreprenörer, utvecklar vi innovativa och hållbara lösningar.

 • Enkelt
  För att göra en byggprocess kostnadseffektivt och smidig, oavsett om det är ett stort eller litet projekt, ska ett byggmaterial vara lätt att hantera, lätt att transportera och flexibelt att arbeta med. Leca är just detta. Leca Lättklinker blåses lätt direkt på plats med ca 1 kubikmeter per minut. Genom att blåsa ut lecakulorna kan man enkelt komma åt på platser där det är trångt och svåråtkomligt
   

 • Innovativt
  Leca är en enkel produkt, våra lösningar är innovativa. Ensamt, är det ett enda korn expanderad lera, men kombinerat i ett aggregat blir dess möjligheter många – det kan lägga grunden för en konstruktion, bygga vägar eller utveckla dräneringslösningar.

 • Partnerskap
  Vi har funnits under lång tid, så vi vet att våra produkter fungerar. Men vi vill inte slå oss till ro. Vi söker ständigt efter nya partnerskap och nya affärsmodeller som ger mervärde till både Leca, våra partners och miljön. Genom partnerskap med ingenjörer och entreprenörer, utvecklar vi innovativa och hållbara lösningar.

Den som vill lära sig mer kan ladda ner vår guide där vi ger 25 exempel på hur Leca Lättklinker kan användas.

Om lecakulan

Råvaran är finkornig och kalkfattig lera som upphettas till cirka 1100 grader i roterande ugnar. Värmen får leran att expandera. Resultatet blir brända lerkulor med hårt keramiskt skal och poröst inre med många små luftfyllda celler. Detta ger lättklinker unika och värdefulla egenskaper som att det är starkt, lätt och isolerande.

Löst kan materialet användas som fyllnadsmaterial i både motorvägar, husgrunder och järnvägar. Lös lättklinker fungerar också utmärkt som dränerande material och vattenmagasin med sin stora externa porositet. Bränd med mera kalk finns ett speciellt filtermaterial som kallas Filtralite som kan användas för att rena vatten ända upp till dricksvattenkvalitet.

Vill du veta mer? Kontakta oss så svarar vi på dina frågor.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
 

Läs vår policy .