Vad är Leca®

Leca är ett varumärke för lättklinker, ett aggregat av expanderad lera, Light Expanded Clay Aggregate.
Råvaran är finkornig och kalkfattig lera från Östergötland som upphettas till cirka 1100 grader i roterande ugnar. Värmen får leran att expandera. Resultatet blir brända lerkulor med hårt keramiskt skal och poröst inre med många små luftfyllda celler. Detta ger lättklinker unika och värdefulla egenskaper som att det är starkt, lätt och isolerande.

Tillsammans med cement, sand och vatten kan kulorna bindas ihop och formas till byggblock och byggelement. Löst kan materialet användas som fyllnadsmaterial i både motorvägar, husgrunder och järnvägar.

Lös lättklinker fungerar också utmärkt som dränerande material och vattenmagasin med sin stora externa porositet. Bränd med mera kalk finns ett speciellt filtermaterial som kallas filtralite som kan användas för att rena vatten ända upp till dricksvattenkvalitet.

Leca Lättklinker är bränd lera, ett naturligt hållbart byggmaterial.