Blåslossning

Blåslossning är en innovativ leveransmetod som vi använder oss av på Leca Sverige när vi levererar Leca® lättklinker i bulk. Materialet lossas direkt på till exempel bjälklag, i motfyllnad eller hålighet. Metoden innebär att materialet blåses ut genom en slang med hjälp av tryckluft. Lastbilarna utrustade med en kompressorutrustning på dragbilen. Varje kassett är försedd med en cellmatare. 

Det behövs en person som håller i slangen, och en som fördelar ut materialet med exempelvis en asfaltskratta. Enkel personlig skyddsutrustning rekommenderas såsom hörselskydd, skyddsglasögon och andningsskydd.

Vid blåslossning erhålls en stor del av packningen direkt vid lossningen, ca 8–10%.  
 

Kapacitet och blåslängd

Vid slanglängd på upp till 30 meter kan man blåsa ungefär 1 kubikmeter med Leca lättklinker per minut. Vid behov av slanglängd >30m kan extra slang hyras. Då går det att förlänga blåslängden upp till 80-100 meter horisontellt. Maximal vertikal blåslängd är ca 20 meter. Vid längre blåslängder ökar tiden. För en uppskattning av lossningstider går det alltid bra att kontakta ansvarig teknisk säljare. Det går också att vid behov förlänga slanglängden genom att använda raka längder av ø110 mm markavloppsrör. Detta är något som mottagande byggarbetsplats själv svarar för, och fördelen är att man då inte behöver hyra extra slang. Dessa förstärks i skarvarna med exempelvis vävtape och förankras/stöds längs hela längden. Lastbilen har med sig övergång från respektive till medföljande ø5” slang. 
 

Fördelarna med blåslossning 

Anledningen till att välja blåslossning är vanligtvis att byggarbetsplatsen är svåråtkomlig på något sätt. Det kan exempelvis vara trångt eller att materialet behövs i en applikation som är högt upp. Det är också en leveransmetod som reducerar behovet av mellan lagring eftersom det kan snabbt kan levereras dit det behövs.

Gå tillbaka till ordlistan

Please register your details first