EPD - miljövarudeklaration

EPD står för Environmental Product Declaration och benämns också på svenska som miljövarudeklaration. Det är ett standardiserat dokument som ger omfattande information om en produkts miljöpåverkan över hela livscykeln.

En EPD baseras vanligtvis på en livscykelanalys (LCA) och är ofta certifierad av en oberoende tredje part för att säkerställa att informationen är korrekt och jämförbar mellan olika produkter och tjänster. EPD:er är utformade för att vara transparenta och tillförlitliga källor till information.

Kort sammanfattat ser processen för att ta fram en EPD ut enligt följande:

  1. Datainsamling av tillverkande part

  2. Livscykelanalys utförd av behörig konsult

  3. Bakgrundsrapport av tillverkande part

  4. Kontroll av oberoende tredje part

  5. Publicering
     

Våra EPD:er

Vi har framtagna EPD:er för såväl Leca Infra 10/20 och Leca Infra Eco, ta kontakt med oss så ser vi till att du får de dokument du behöver. EPD:er framställs i enlighet med de internationella ISO-standarderna, ISO 14025, baserade på produktkategoriernas regler. För lätt expanderad lera är CEN-standarden: EN 15804:2012 + A2:2019.

Gå tillbaka till ordlistan

Please register your details first