Geonät

Geonät är en typ av armeringsnät som vanligen är tillverkat i plast och som är väldigt starka. Geonät kan ta upp både höga dragspänningar och skjuvspänningar och kan användas för att sprida last i en geokonstruktion. Kombinationen av Leca lättklinker och geonät ger både mekanisk styrka, termisk isolering och låg vikt, vilket gör den lämplig för en mängd olika byggnads- och geotekniska projekt. 

Geonät som används ihop med lättfyllning kan i många fall ersätta en pålad grund. De båda materialen i kombination kan också användas för att minska behovet av överbyggnadstjocklek. 

Geonätens egenskaper kan hjälpa till att kraftigt reducera jordtrycket tillsammans med Leca lättklinker. Framför allt handlar det om applikationer vid stödmurar, men också mot exempelvis brofundament eller källarväggar. 

Genom att armera en fyllning med Leca lättklinker tas en stor del utav spänningarna som annars skulle belasta den intilliggande konstruktionen upp i geonäten. 

Gå tillbaka till ordlistan → 

Please register your details first