Gröna tak

Gröna tak är takytor med någon form av vegetation. Att bygga gröna tak hjälper till att skapa utrymmen för växter och grönytor som annars lätt blir bortprioriterade. Dessutom kan gröna tak användas för att fördröja dagvatten, vilket krävs av alla byggherrar som bygger nya byggnader. 

Den stora praktiska fördelen med gröna tak är dess förmåga att hålla kvar stora och magasinera stora mängder vatten, för att sedan låta detta dunsta av eller filtreras ner i dagvattensystemet, i en takt som systemen klarar av. Detta kan vara en viktig del av infrastrukturen för att minska översvämningsskador vid extremväder och skyfall. 

Gröna tak är ett trevligt inslag i stadsmiljöer, ett sätt att rita in mer natur i den urbana miljön. Människor som bor i städer påverkas ofta negativt av dålig luftkvalitet, buller, höga stressnivåer och värmeböljor. Att låta gröna tak bli en del av stadsplaneringen bidrar till en bättre miljö i städerna, socialt och hälsomässigt men också ekonomiskt och klimatmässigt.

Gå tillbaka till ordlistan → 

Please register your details first