Krypning

Krypning inom geoteknik är ett materials benägenhet att röra på sig över tid vid en given belastning. En stor del av rörelsen i ett material avtar väldigt kort efter att man tillför en belastning, men många material fortsätter ”krypa” i långsammare hastighet över tid. 

Leca lättklinker rör sig ytterst marginellt vid initial belastning och kryper ännu mindre över tid, varför det lämpar sig väl som grundläggningsmaterial. 

Gå tillbaka till ordlistan → 

Please register your details first