Lastspridning

Lastspridning är en effekt av hur vikt fördelas ner i en profil. I många geotekniska material brukar man räkna med en lastspridning 2:1, det vill säga att en last sprider sig 1m ut från belastningen över 2m djup. Om man kombinerar Leca lättklinker med geonät kan man uppnå en lastspridning om 1:1 och 1:2 och på så sätt hantera tunga laster ovan känslig mark.

Gå tillbaka till ordlistan → 

Please register your details first